Conferințe și comunicări

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau peer review

Ceobanu, A.-B., „Romanian diplomatic and consular network in the Balkans before First World War”, în cadrul conferinței IBAC 2018: Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law, Zagreb, 26-28 Septembrie 2018.

Ceobanu, A.-B.,Octombrie 2018, comunicarea: „De pe Calea Victoriei pe Brancova Ulita. Un trimis al României la Belgrad: Constantin G. Nanu (1905-1906)/ From Victoria Boulevard to Brancova Ulita. A Romanian diplomat in Belgrad: Constantin G. Nanu (1905-1906)” în cadrul Comisiei româno-sârbe, Cluj-Napoca, 3-6 Octombrie 2018.

Ceobanu, A.-B.,„Constantin G. Nanu – profilo di un segretario generale del MAE e inviato straordinario della Romania in Italia/ Constantin G. Nanu: The profile of a General Secretary of MAS and plenipotentiary minister of Romania in Italy 1909-1911”, în cadrul seminarului de studii istorice Voci e figure della diplomazia romena in Italia (XIX-XX), Roma, 19 octombrie 2018.

Ceobanu, A.-B., „De la consulat onorific la Legație. Înființarea misiunii diplomatice a României la Varșovia”, în cadrul conferinței 100 de ani de relații diplomatice între România și Polonia 1919-2019, Varșovia, 4 aprilie 2019.

Ceobanu, A.-B., „Un trimis al Regelui Carol I la Constantinopol: Alexandru Em. Lahovari (1902-1906)”, în cadrul conferinței Figuri proeminente ale culturii române Alexandru Em. Lahovari (1855-1950), Istanbul, 25 aprilie 2019.

Ceobanu, A.-B., „Nicolae Docan: portretul unui diplomat atipic”, în cadrul conferinței Diplomaţia românească (1918-1947). Biografii, trasee instituţionale, percepţii europene, Iași, 24-25 mai 2019.

Ceobanu, A.-B.,  „From Bosie to Bossy. Contribution at the biography of a Romanian Diplomat in Italy” în cadrul conferinței Eastern Romanity and Italy from antiquity to the 20th century, Roma, 17-18 iunie 2019.

Ceobanu, A.-B., „Reţeaua consulară a României în Imperiul Rus (1878- 1918)” în cadrul conferinței Români și Ruși în context internațional (Secolele XV-XXI), București, 3-4 septembrie 2019.

Ceobanu, A.-B., „100 Years since the Establishment of Diplomatic Relations between Romania and Holy See. Contribution at the biography of Dimitrie C. Penescu” în cadrul conferinței La Romanità orientale e l’Italia dall’antichità fino al secolo XX (online) 10-11 decembrie 2020.

 Ghenghea, M.C., Medicine on paper. The first Romanian medical journals and their founders, comunicare susţinută în cadrul International Conference on Medical Humanities, Oxford, 14-15 martie 2020.

Leanca, G., Léon Lalanne et ses missions en Europe orientale et du Sud-Est în cadrul simpozionului « Léon Lalanne. Un ingénieur entre la science, la politique et l’industrie au XIXe siècle », Universitatea Bourgogne, Dijon, Franța, 6-7 februarie 2020.

Leanca, G., The Ottoman Empire and Europe from the Westphalian order to the Crimean system: the ’Eastern Question’ Revisited în cadrul conferintei internaționale « 100 Years of the Dissolution of the Ottoman Empire », organizată de Departamento de RI e do Grupo de Estudos sobre Oriente Médio, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brazilia, 12-13 septembrie 2019.

Leanca, G., Reconstruire le centre par la périphérie : le ministère Portalis et la guerre russo-ottomane de 1828-1829 în cadrul colocviului internațional « Joseph-Marie Portalis (1778-1858): diplomate, magistrat et législateur », Cour de Cassation/Conseil d’État, 13-14 decembrie 2018, Paris, Franța.

Leanca, G., L’usage du français dans la presse roumaine à l’époque moderne : quelques considérations în cadrul conferinței internaționale ‘La presse francophone publiée en Europe du Sud-Est, XIXe-XXIe siècles’, București, 16-17 martie 2018, organizată de Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași ; Centrul de Studii Turce (Facultatea de Istorie a Universității București) ; AUF și Réseau transnational pour l’étude de la presse en langues étrangères, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) și Institutul Francez din România.

Ploscaru, C., Mihai-Bogdan Atanasiu, The study of the boyar elite from the Romanian Principalities (eighteenth century). Methodological approach, NORDSCI. International Conference on Social Sciences, Athens, Greece, August 19-23, 2019.

Ploscaru, C., Changing identities. The identity vocabulary of the great boyars in the Principality of Moldavia towards the end of the 18th century, NORDSCI. International Conference on Social Sciences, Athens, Greece, August 19-23, 2019.

 Topor, C.-L., Foreign press in Bucharest – one month before Romania entered the war: ”Bukarester  Tagblatt” and ” L ‘Indépendance Roumaine” (July-August 1916), comunicare prezentată în cadrul  conferinței internaționale La presse francophone publiée en europe du Sud_Est  XIXe –XXIe siècles, 16-17 Mars 2018, Institut Francais Bucarest,  Faculté d’Histoire, Université du Bucarest.

Topor, C.-L., The Romanian territory between German Military Occupation and National Administration, comunicare prezentată în cadrul conferinței  internaționale 1918 and the remaking of Central-Eastern Europe, Universitatea din București,  22-24 November 2018.

Topor, C.-L., Remembering the Romanian War. Refugees and Memoirs from Moldavia (1916-1918), la  congresul Migrations and Identity in European History: Communities, connections, Conflicts, organizat  de Fundația Alexander von Humboldt (Humbold-Kolleg) la Institutul de Istorie A.D. Xenopol  al Academiei române, Iași, 26-28 Septembrie 2019.

Topor, C.-L., Bolshevik propaganda on the Romanian front. Public meetings during 1917, la conferința internațională The Bolshevik danger in Central Europe in 1919 organizată de Universitatea București, 24-26 octombrie 2019.

Topor, C.-L., Rumänien nach 1919 als Ergebnis der Pariser Friedensverträge, la congresul internațional ”Die Neuordnung Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg. Pläne Umsetzung, Folgen,  organizat de Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,  Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Belgrad, 31 octombrie – 2 noiembrie 2019.

Topor, C.-L., Imperial Germany and the  ”guarantee” of a lasting peace in South-East Europe: The Bucharest negotiations (February-May) 1918, la colocviul international Les traités de paix (1918-1923). La paix les uns contre les autres, Paris, Maison de l`Europe, 21-23 martie 2019. 

Topor, C.-L., Repudiated Biographies and controversial ”Stories”: Romanian ”Collaborationists” and ”Traitors” at the End of the War (1918), în cadrul  celui de-al XII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene, (12th international Congress of south-East European Studies), București, 2-6 septembrie 2019.

Topor, C.-L.,The security of South-East Europe in the first inter-war decade. “Greater Romania” between conflicting neighbourhoods and regional alliances,  la conferința internațională (on-line) 100 years of World Wars and Post-War Regional Collaboration and Good  Governance  − How to Make a New World Order? , organizatori Science Council of Japan, Aoyama Gakuin University and  Kyoto University, 3, 4, 8 December 2020. (on-line)

Comunicare la o conferință organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România şi Rep. Moldova

Cain, D., Între revanşă şi constrângeri: Bulgaria şi Pacea de la Bucureşti, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 7 mai 2018.

Ceobanu, A.-B., „Ultimele zile de libertate, primele zile de închisoare: Diplomați și consuli români în Rusia (1917–1918)/ The last days of freedom, the first days of jail: Romanian diplomats and consuls in Russia (1917–1918) în cadrul conferinței Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie și actualitate/ The Great Union of the Romanians (1918) – History and Actuality, Iași, 22-24 martie 2018.

Ceobanu, A.-B., „Secretarii generali ai Ministerului Afacerilor Străine 1878-1918: Istoriografie, surse, metodologie”, în cadrul Atelierului Istoricilor, Universitatea din București, 11 iulie 2018.

Ceobanu, A.-B., „Politică, diplomaţie şi economie. Vizitele miniştrilor de Externe ai României la Constantinopol (sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX)”, în cadrul conferinței Cercetări privind relațiile dintre România și Turcia 1878-2018, organizată de ISACCL, București, 25 septembrie 2018.

Ceobanu, A.-B., „Note pe marginea Personalului Ministerului Afacerilor Străine din anii 1919-1920”, în cadrul workshop-ului Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări, Iași, 3 octombrie 2018.

Ceobanu, A.-B., „Excelenţă! Luaţi în consideraţie serviciile aduse Ţării”. Despăgubirile acordate în perioada interbelică diplomaţilor români ce au activat în Primul Război Mondial”, în cadrul conferinţei naţionale Zilele Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie, Iaşi, 26-27 octombrie 2018.

Ceobanu, A.-B., „ Diplomați și birocrați. Delegația României la Conferința de Pace de la Paris”, în cadrul conferinței Centenarul Conferinței de Pace de la Paris, Facultatea de Istorie, Iași, 18 ianuarie 2019.

 Ceobanu, A.-B.,„Iași sau București? Opțiunile unor diplomați români în toamna anului 1916”, în cadrul conferinței Lungul drum către casă: Diplomați români în cele două războaie mondiale, organizată de Facultatea de Istorie a Universității București și Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, București, 12-13 februarie 2019.

 Ceobanu, A.-B.,Mai 2019, „Înființarea și organizarea Ministerului Afacerilor Străine (1862-1866)”, în cadrul conferinței 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, organizată de Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Iași, 17 mai 2019.

 Ceobanu, A.-B.,Octombrie 2019, „Noi vecini, noi diplomați: trimișii României în străinătate la finalul Primului Război Mondial”, în cadrul conferinței 1919 în Europa: între război și pace, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019.

 Ceobanu, A.-B.,Decembrie 2019, „Diplomaţie şi patrimoniu: localul legaţiei României la Petersburg (1878-1918)”, în cadrul conferinței Diplomația românească. istorii culturale și sociale, patrimoniu, trasee ale memoriei, Iași, 7 decembrie 2019.

 Ceobanu, A.-B., „Consulatele României în Imperiul Rus (1879-1918): organizare, personal, activitate”, în cadrul conferinței Între trei imperii. rețeaua consulară a Vechiului Regat (1879-1918), (online), 4 decembrie 2020.

Ghenghea, M.C., The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale Tenth International Conference on Nordic and Baltic Studies. Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas. Tribute to Prof. Leonidas Donskis, Constanţa, 6-8 iunie 2019.

Ghenghea, M.C., Statul român şi românii din sudul Basarabiei, în cadrul Conferinţei internaţionale Identităţi colective şi medii culturale în orizontul istoriei. Realizări şi perspective în cercetările de antropologie istorică, Chişinău, 3 septembrie 2018.

Ghenghea, M.C., Stindardul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze şi semnificaţii româneşti în contextul anilor 1917-1918, în cadrul Simpozionului naţional Colocviile Putnei, ediţia a XXI-a, Putna, 11-15 iulie 2018.

Ghenghea, M.C., Transnistria – the improbable solution, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale EURINT 2018 – Reflecting on Europe’s (dis)order: scenarios for the EU’s future, Iaşi, 18-19 mai 2018.

Ghenghea, M.C., Ion Mihalache în Basarabia. Pagini puţin cunoscute din anul 1918, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei internaţionale Marea Unire a Românilor (1918). Istorie şi actualitate, Iaşi, 22-24 martie 2018.

 Leanca, G., Tratatul de la Prut (21 iulie 1711) și diplomația franceză în secolul al XVIII-lea: un aspect din istoria multilateralismului organizată de Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 24 noiembrie 2020.

Leanca, G., Centru și periferie în funcționarea sistemului internațional : o reflecție istorică în jurul ideii de Europa (secolele XVIII-XIX) în cadrul conferinței internaționale « European Union – Crises and Borders in XXI Century », Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 17 mai 2019;

Leanca, G., Tratatul României cu Puterile Antantei (4/17 august 1916) : un test pentru relațiile franco-ruse ? în cadrul conferinței internaționale « România – de la Marea Unire la integrarea europeană », Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 14 noiembrie 2018;

Leanca, G., Riscul de război generalizat în Europa (1787-1790) și implicațiile sale asupra Moldovei și a Țării Românești : o abordare în orizontul politicii franceze în cadrul Zilelor Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie, Iași, 26 octombrie 2018;

Leanca, G., Franța și revoluția de la 1848 în Principatele Române în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 30 august 2018.

Leanca, G., Les relations franco-roumaines : repères historiques, interprétations et perspectives în calitate de invitat în cadrul Zilellor Ortodonției Franco-Române, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa, Iași, 30 martie 2018

 Leanca, G., Negocierile României cu Puterile Antantei (1914-1916) și sistemul internațional : câteva observații în cadrul conferinţei internaţionale Marea Unire a românilor (1918). Istorie şi actualitate organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 22-24 martie 2018

 Leanca, G., Franța și războiul ruso-otoman (1828-1829) în cadrul sesiunii de comunicări cu titlul « Război, propagandă și relații internaționale (secolele XIX-XX) », organizată de Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 6 martie 2018.  

Leanca, G., L’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre, 28 août 1916 în cadrul simpozionului internaţional Misiunea militară franceză în România, organizat de Institutul Francez din Iași și Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 23 februarie 2018.

 Maga, Fl., Publicistica românească din anii neutralității: ziarul „Săptămâna războiului” (București, 1914), Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 6 martie 2018.

Maxim, C., Un ziar german din vremea ocupației militare: „Donau Armee Zeitung” (Brăila, 1917), Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 6 martie 2018.

Maxim, C., Imaginea românilor în presa germană din vremea ocupației militare (1916-1918), Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 20 noiembrie 2019.

 Mihuț, C., Socializare şi comunicare politică. Câteva observaţii pe marginea întâlnirii moldo-muntene de la Mânjina (1845), susţinută la Conferinţa Şcolilor Doctorale din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cod proiect: POCU/380/6/13/123623, Iaşi, 22-23 octombrie 2020.

Mihuț, C., “Voiaj din Podul Mogoşoaiei până în Ţigănia Vlădichii”. Un pamflet de Ion Heliade Rădulescu, susţinută în cadrul Sesiunii de comunicări a cadrelor didactice şi a cercetătorilor, Simpozion naţional, Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 25-26 octombrie 2019.

Mihuț, C., Mişcarea naţională de la 1838-1840 în memorialistica paşoptiştilor, la Congresul Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august-1 septembrie 2018.

Nistor, P., Propaganda României comuniste în SUA, la începutul Războiului Rece. Cazul Buletinului Legației Republicii Populare Române la Washington (Romanian News), Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 6 martie 2018.

Ploscaru C.,  Les influences françaises dans les courants littéraires de Moldavie (les années 1830), la Conferința internațională La presse francophone publiée en Europe de Sud-Est XIX-XXI siècles, Institut Français Bucarest, Faculté d’Histoire, Université du Bucarest, si Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 16-17 martie 2018.

Ploscaru, C.,  Ideea statului național în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, la Conferința internațională Marea Unire a românilor. Istorie și actualitate, Iași, 22-24 martie 2018.

Ploscaru, C., Franța și propaganda revoluționară în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, la Ședința de comunicări CIRI Război, propagandă și relații internaționale (secolele XIX–XX), 6 martie 2018.

Ploscaru, C., Personalități ale boierimii moldovene într-un izvor rusesc de la 1828, Ședința de Comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, Filiala Iași, 17 aprilie 2018.

Ploscaru, C.,Ideea statului național român în perioada Revoluției de la 1848, Conferința științifică Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chișinău, 24 ianuarie 2019.

Ploscaru, C., Ocupaţia rusească, legiuirea organică şi boierii în corespondenţa consulară britanică (1828-1834), susținută la Zilele Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Simpozion National, Iași, octombrie 2019.

Ploscaru, C., Frământări politice în capitala Moldovei în vremea elaborării Regulamentelor organice, Conferinţa Anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”: Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, 28-29 august 2020.

Ploscaru, C., Principele Gustav de Vasa, conte de Itterburg (1799-1877), candidat la domnia Principatelor Romane in 1830. Date genealogice si biografice, la Ședința de Comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, Filiala Iași, 13 octombrie 2020.

Ploscaru, C.„Combourgeoisie nationale”. Un proiect de unire a Principatelor Române la 1830, la Zilele Universitatii Alexandru Ioan Cuza. Simpozion National, Iași, 23-24 octombrie 2020.

Șoroagă, Codruța, Vizita prințului moștenitor german la curtea regelui Carol I: mondenități și implicații politico-diplomatice, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 20 noiembrie 2019.

Topor, C.-L., ”Cărări întortocheate”…Pacea României cu Centralii și plecarea Misiunii Militare Franceze de la Iași (24 februarie/9martie 1918), comunicare prezentată în cadrul simpozionului La Mission Militaire Française en Roumanie, organizat de Institut Français si Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Iași, 23 februarie 2018.

Topor, C.-L., Propaganda războiului și războiul propagandistic în România (1914-1918), comunicare prezentată  în cadul conferinței  Război, propagandă și relații internaționale (secolele XIX-XX), organizată de Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale din cadrul UAIC, 8 martie 2018.

Topor, C.-L., Beligeranța româno-germană din perspectiva unui deznodământ imprevizibil: chestiunea armistițiului de la Focșani (26 noiembrie/9 decembrie 1917), conferință  susținută  Vineri 16 noiembrie 2018 la Academia Română, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” Iași.

Topor, C.-L., Chestiunea Dobrogei in tratativele păcii de la București, la conferința anuală a Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol” din Iași, ediția I, 5-8 iunie 2019, Iași, Str. Codrescu 6, Pavilion C.

Topor, C.-L., Administrație germană în România ocupată (1916). Viața oamenilor în vecinătatea armatei de operațiuni, la conferința internațională Istoria și scrisul istoric azi : opțiuni metodologice, paradigme, agendă, organizatori Institutul de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca al Academiei Române, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, 2-5 februarie, 2020.

Topor, C.-L., România și Conferința de Pace de la Paris (1919). Dosarul  ”defecțiunii” armatelor rusești (1917-1918), la conferința internațională  Conferința de Pace de la Paris și noua ordine internațională liberală din Europa 1.0, organizată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, 25-28 noiembrie 2019, Cercul Militar Național, Sala de Marmură.

Trașcă, Ott., Serviciile secrete germane în România 1939–1945, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, 24 aprilie 2018.