Despre

Centrul de Istoria Relațiilor Internaționale (CIRI) a fost validat în Cadrul Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie și autorizat prin hotărârea Senatului Universității nr. 170 din data de 28/02/2005 (vezi site internet în cadrul paginii Facultății: http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-%20istorie-a-relatiilor-internationale/ ; vezi și ERRIS/Registry of Romanian Research Infrastructure System : https://erris.gov.ro/Center-for-the-History-of-In). Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale (CIRI) are drept scop aprofundarea studiului istoriei relațiilor internaționale. Temele prioritare vizează relațiile dintre state, instituții, organisme și organizații internaționale. De asemenea, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale a fost autorizat de la bun început ca un centru complementar programului de masterat Relații, instituții și organizații internaționale, care se desfășoară în cadrul Facultății de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Centrul are în vederea pregătirea unor viitori specialiști în domeniu, editarea unei publicații de profil și formarea unui colectiv de cercetare, cu posibilități de asimilare a noilor deschideri metodologice și de acces la categorii de izvoare inedite. Activitatea centrului urmărește cunoașterea istorică și asimilarea conceptelor fundamentale din sfera teoretică a relațiilor internaționale, în cadrul unor programe de studiu interdisciplinare, crearea deprinderilor necesare spre a facilita accesul cursanților la literatura de specialitate și baza de documentare. Misiunea fundamentală a Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale este de a coagula energiile disponibile în plan universitar și academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative și de cercetare în domeniul istoriei relațiilor internaționale. De asemenea, Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale își propune să acționeze ca un element de legătură între mediul universitar-academic și diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.