Proiecte de cercetare

Contracte de cercetare științifică

Denumirea programului: Proiect de cercetare exploratorie
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1868
Titlul:
Spațiul românesc și crizele internaționale: dinamica ocupațiilor militare (1769-1918)
Director:
Leanca G.
Durata:
2020-2023
Valoare: 1,198,018 lei
Site: www.srciom.ro

Denumirea programului: Tinere echipe
Cod proiect: CNCS–UEFISCDI project PN-II-RU-TE-2012-3-0288 no. 52/30.04.2013
Titlul: Foreign diplomats in the Kingdom of Romania. Ways of socialization and mundanity experiences (1881-1914)
Director: Topor C. L.
Durata: 2013-2016
Valoare:

Denumirea programului: Proiect mobilitate cercetători
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2018-0621
Titlul:România și Franța în anii Marelui Război. Stagiu de documentare în arhivele Ministerului de Externe al Republicii Franceze
Director: Leanca G.
Durata: 2018
Valoare : 9894 lei

Denumirea programului: Proiect mobilitate cercetători
Cod proiect: PN-III-P1.1-MC-2017-0137
Titlul: România și Franța în anii Marelui Război. Stagiu de documentare în arhivele Ministerului de Externe al Republicii Franceze
Director: Leanca G.
Durata: 2017
Valoare: 9894 lei

Denumirea programului: Proiect mobilitate cercetători
Cod proiect: PN-III-P1.1-MC- 2018-1415 ; contract nr. 331/15.10.2018
Titlul: Beligeranța româno-germană 1916-1918
Director: Topor C.L.
Durata: 2018
Valoare:

Denumirea programului: Doctoranzi şi cercetători postdoctorali pregătiţi pentru piaţa muncii”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod proiect: POCU/380/6/13/123623
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2018-0621
Beneficiar: Mihuț C.
Durata: 2019-2020
Valoare: 33498 lei