Publicații

Articole, proceeding paper, review publicate în reviste cotate ISI Web of Science

Ceobanu, A.-B.,Tracing the Career of a Forgotten Diplomat – Constantin G. Nanu (General Secretary of the Romanian Ministry of Foreign Affairs 1913–1918)’, Transylvanian Review, 28(2), 12-24, 2019.

Ceobanu, A.-B., ’Entre les règnes de Carol Ier et de Ferdinand : le ministre plénipotentiaire français Camille Blondel à la Cour roumaine (1907-1916)’, Transylvanian Review, 27(2, supliment 2), p. 117-128, 2018.

Articole, proceeding paper, review publicate în reviste indexate SCOPUS

Leanca, G., ‘The Ottoman Empire and Europe from the late Westphalian Order to the Crimean System: the ‘Eastern Question’ Revisited’, Estudos Internacionais, 8 (4), 110-131, 2020.

Cărți științifice publicate în edituri naționale consacrate

Topor, C.-L., ”Auf nach Rumänien !” Beligeranța germano-română 1916-1918, (458 pag.) Iași, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, 2020, ISBN: 978-606-714-578-6.

Ceobanu, A.-B., Secretarii generali ai Ministerului Afacerilor Străine (1878-1918). Studii și documente, (250 pag), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2019, ISBN: 978-606-714-553-3.

Cliveti, Gh., România modernă și ’’apogeul Europei’’: 1815-1914, (1162 pag.) București, Editura Academiei Române, 2018. ISBN: 978-973-27-2906-9.

Cărți științifice publicate în edituri internaționale de prestigiu

Cliveti, Gh., La révolution de 1821 et la restauration des regnes autochtones dans les Principautés roumaines, (187 pag.) Les Éditions Isis, coll. du Centre d’histoire diplomatique ottomane, Istanbul, 2020, 978-975-428-648-9.  

Leanca, G., À l’ère des empires et des nations : la France et les principautés de Moldavie et de Valachie (1711-1859), t. I (1711-1789), (286 pag.) Les Éditions Isis, coll. du Centre d’histoire diplomatique ottomane, Istanbul, 2019, ISBN : 978-975-428-624-3/978-975-428-625-0.

Articole în volume colective publicate în edituri naționale consacrate

Ceobanu, A.-B., Ultimele zile de libertate, primele zile de închisoare: diplomați și consuli români în Rusia (1917-1918) în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă). Istorie, Număr special/Special issue Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie și actualitate/ The Great Union of the Romanians (1918) – History and Actuality”, tom LIX/ 2018, volum editat de Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, p. 149-170.

Ceobanu, A.-B., Un incident diplomatic în relațiile româno-ruse (august 1917) în Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz în dinamica Primului război Mondial, coord. Mihail E. Ionescu, Bucureşti, Editura Militară, 2018, p. 13-31.

Ceobanu, A.-B., Prezența armatei ruse în județele Botoșani și Dorohoi (1917-1918). Considerații preliminare în volumul Local și național la 100 de ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, coord. Adrian-Bogdan Ceobanu, Dănuț Huțu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, p. 195-208.

 Ceobanu, A.-B., Un agent diplomatique de la Roumanie à Sofia: Ioan N. Papiniu (1893-1896) în volumul Au nord et au sud du Danube/ North and South of the Danube. Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passé / Political, social and religious aspects of the past, Sous la direction de / Edited by Snezhana Rakova et Gheorghe Lazăr, Editura Istros, Brăila, 2019, p. 205-222.

 Mihuț, C., Amestecul lui Ion Câmpineanu într-o conspiraţie poloneză împotriva Rusiei (1839), în Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editori), Elitele puterii – puterea elitelor în spaţiul românesc (secolele XV-XX), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2018, p. 315-323.

 Ploscaru, C., Un complot şi un plan de reformă „constituţională” în vremea lui Ioniţă Sandu Sturdza, în Mari familii boiereşti din Moldova în veacurile XVII-XIX: referinţe identitare şi manifestări de putere, editori  Mihai-Bogdan Atanasiu, Mihai Mîrza, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2020, p. 61-81 (ISBN 978-606-714-617-2).

Articole în volume colective publicate în edituri internaționale de prestigiu

Ceobanu, A.-B., New Times, Old Diplomats: Romanian Diplomatic Corps after the First World War (1918-1920), în Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu (eds.), Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2020, p. 65-84.

 Leanca, G., ‘Reconstruire le centre par la périphérie : le ministère Portalis et la guerre russo-ottomane de 1828-1829’ în Raphaël Cahen, Nicolas Laurent-Bonne (dir.) Joseph-Marie Portalis. Diplomate, magistrat et législateur. Aix-en-Provence/Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille/Presses Universitaires de Provence, 2020, p. 143- 152, ISBN 978-2-7314-1174-4.

Leanca, G., ‘L’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre’ în Robert Frank, Catherine Horel (dir.), Entrer en guerre 1914-1918 : des Balkans au monde. Histoire, historiographie, mémoires, Peter Lang (coll. Enjeux internationaux), Bruxelles, 2018, p. 29-38 (ISBN : 978-2-8076-0760-6).

Topor, C.-L., A Forgotten Lesson: The Romanian Army beween  the Campaign in Bulgaria (1913) and the Turtakan Debacle (1916), (Chapter 8, pp. 240-258), în volumul The Wars of Yesterday. The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, 1912-1913, edited by  Karin Boeckh and Sabine  Rutar, Berghahn Books, 2018.

Topor, C.-L., Romanians at War-Soldiers’ Experience during the Military Campaign (1916-1918), pp. 223-249, in volumul Die unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumänien, Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (hg.), Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, ISBN 978-3-593-50961-7.

Articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date recunoscute

Mihuț, C., An Elite of Transition. The National Party from Wallachia (1838-1840), în “Polis. International Scientific Journal”, No 18/2019, Tirana, p. 23-38. (Erih plus)

 Topor, C.-L., The Great War and Military Occupation: Rumänien im Wort und Bild—A German soldiers’ propaganda magazine (1917). In: ”Cahiers balkaniques”, Paris, Inalco,  nr. 47/2020, p. 83-101.

Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; traducere şi îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o editură din străinătate

Leanca, G., L’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre. Documents diplomatiques français (28 juillet-29 décembre 1914), textes réunis, présentés et commentés par Gabriel Leanca, Paris, L’Harmattan, 2020, 250 p. (ISBN : 978-2-343-21236-4).

Ceobanu, A.-B., Adrian Vițalaru, Ionuț Nistor, (eds.), Romanian Diplomatic Corps (1918-1947): Recruitments, Professional Ways, Intellectual Profiles, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2020, 340 p., ISBN: 978-3-86628-656-6.

Antologie/crestomaţie de texte; Ediţie de documente cu studiu introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum colectiv – inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil

Lupu C. Kostaki, Memoriile unui trădător. Un înalt funcționar roman sub guvernământul german (1916-1918), ediție îngrijită, studiu introductiv  și note de Alexandru Istrate și Claudiu Topor, București, Humanitas, 2020.

Analele Știintifice ale Universitătii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie Nouă). Istorie, Număr special/Special issue Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie și actualitate/ The Great Union of the Romanians (1918) – History and Actuality , tom LIX/ 2018, volum editat de Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISSN 1221-843X.

Local și national la 100 de ani de la Marea Unire. Reflectii botoșănene (Adrian-Bogdan Ceobanu în colaborare cu Dănuț Huțu), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2019, ISBN: 978-973­109-879-1.

160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Petronel Zahariuc, Adrian-Bogdan Ceobanu (editori), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020, 670p., ISBN: 978-606-714-576-2.

G. Sion, Suvenire de călătorie în Basarabia meridională. Ediţie îngrijită şi adnotată de Mircea-Cristian Ghenghea şi Iulian Pruteanu-Isăcescu. Cuvânt înainte de Mihai Cojocariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, XXVIII + 82 p., ISBN: 978-973-109-822-7.

Ionuţ Nistor, Cristina Preutu, Mircea-Cristian Ghenghea, Congresul Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018. Volum de rezumate, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018, 232 p., ISBN: 978-606-714-486-4.

Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori), De la imperiu la regat. Românii basarabeni şi Marele Război, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 282 p., ISBN: 978-606-543-960-3.

Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în volume de studii cu referenţi ştiinţifici

Ceobanu, A.-B., A Romanian Consul at the Margins of the Russian Empire: Gheorghe Forescu in Ismail (December 1916 – March 1918) în „Plural. Istorie, cultură și societate”, vol. 6, nr. 1/2018, p. 63-76.

Ceobanu, A.-B., De la correspondance privée de George Cretzianu, secrétaire général des Affaires Étrangères (1911-1913) în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu” Series HISTORICA, 2019, p. 245-256.

Ceobanu, A.-B., The Compensations Granted in the Interwar Period to the Romanian Diplomats who Activated in The First World War în „Historical Yearbook”, vol. XVI, 2019, p. 35-46.

Ceobanu, A.-B., Reconstituirea unei biografii: pe urmele atașatului militar al României la Constantinopol – Lucian Trantomir (1913-1916) în „Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Serie nouă. Istorie”, tom LXV, 2019, p. 535-551 (în colaborare cu Silvana Rachieru).

Ceobanu, A.-B., From Victoria Boulevard to Brancova Ulita. A Romanian Diplomat in Belgrade : Constantin G. Nanu (1905–1906) în „Revue Roumaine D’histoire”, Tome LVIII, Nos 1–4, Janvier–Décembre 2019, p. 3-12.

Ghenghea, M.C., Decalogul plagiatului românesc – un moment uitat din istoria elitelor intelectuale interbelice, în Cristian Ploscaru, Mihai-Bogdan Atanasiu (editori), Elitele puterii – puterea elitelor în spaţiul românesc (secolele XV-XX), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2018, p. 167-179, ISBN: 978-606-714-435-2.

Ghenghea, M.C., Ion Mihalache în Basarabia. Pagini puţin cunoscute din anul 1918, în Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori), De la imperiu la regat. Românii basarabeni şi Marele Război, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, p. 163-186, ISBN: 978-606-543-960-3.

Ghenghea, M.C.,  Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918, în „Analele Putnei”, XV, nr. 1/2019, Putna, 2020, p. 271-286, ISSN: 1841-625X.

Ghenghea, M.C., Ion Mihalache in Bessarabia. Little Known Pages from the Year 1918, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă). Istorie, tom LXIV/2018, Iaşi, 2019, p. 333-344, ISSN: 1221-843X.

Ghenghea, M.C., The memory of a forgotten exile: Eugen Lozovan and the intellectual dissent, în „Revista Română de Studii Baltice şi Nordice” / „The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies”, Vol. XI, Issue 1, 2019, p. 77-88, ISSN: 1018-0443.

Ghenghea, M.C., In the Service of the Zionist Ideal: Tribuna Israelită from Bucharest (1900), în „Studia Judaica”, Vol. XXII, Cluj-Napoca, 2018, p. 5-20, ISSN: 1221-5163.

Ghenghea, M.C., Internal and external conditionings for the constitution of the 1863-1865 Diet in Sibiu within the context of the Liberalist Regime in the Habsburg Empire, în „The Romanian Journal of Modern History”, Vol. VIII, No. 1-2, June – December 2017, Iaşi, 2018, p. 19-55, ISSN: 2068-715X.

 Mihuț, C., “Căderea în osândă” a unui deputat muntean. Exilul lui Ion Câmpineanu (1840-1841), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, (Serie nouă) Istorie, tom LXV, 2019, p. 497-512.

 Ploscaru, C., Mihai-Bogdan Atanasiu, The study of the boyar elite from the Romanian Principalities (eighteenth century). Methodological approach, in vol. NORDSCI. International Conference on Social Sciences, August 19-23, 2019, Athens, Greece, Conference Proceedings, Book 1, Vol. 2, Sofia, 2019, p. 125-133.

Ploscaru, C., Changing identities. The identity vocabulary of the great boyars in the Principality of Moldavia towards the end of the 18th century, in vol. NORDSCI. International Conference on Social Sciences, August 19-23, 2019, Athens, Greece, Conference Proceedings, Book 1, Vol. 2, Sofia, 2019, p. 87-96 (ISSN 2603-4107).

Topor, C.-L., The Romanian-German belligerence from the perspective of an unpredictable outcome: the matter of the Focșani armistice (26 November /9 December 1917), în Romania Journal of Modern History, v. 9, no. 1-2, June-December 2018, p. 37-51.

Topor, C.-L., De la propaganda războiului la războiul propagandistic. Jurnalism de bravadă în România Marelui Război (1914-1918), în revista ”East European Journal of Diplomatic History”, nr. 4-5,  2017/2018, Iași,  Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2393-0764.

Topor, C.-L., Teritoriul românesc între ocupația germană și administrația națională. Imagini în oglindă la Ieșirea din război (1918), în AȘUI (Serie Nouă), Tom LXV, 2019,  p. 553-563.

Topor, C.-L., Pacea din București (1918) și chestiunea dinastică în ”Archiva Moldaviae”, XI/2019, p. 37-47.

Topor, C.-L., The Diplomacy of Captivity during the Great War. Romanians in German Camps (1916-1918), în volumul The XXth Century. Between War and Peace. Romania in the Turmoil of History, ed. Dumitru Preda, Cavallioti, Bucureşti, 2020, p. 19-34;  ISBN: 978-606-551-109-5.